Bu məqalə yaxşı məqalələr sırasına daxildir

Semyon Begiyev

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Semyon Begiyev
Peşəsi keşiş (pravoslav)

Semyon İosifiç Begiyev (rus.: Семеон Иосифич Бегиев) — pravoslav kilsə xadimi, 1868 – 1876-cı illərdə Nuxa Üçmüqəddəs kilsəsinin keşişi olmuş, eyni vaxtda həm də üçillik Nuxa şəhər məktəbində öz təriqəti üzrə dini dərs demişdir[1][2]. 1877 – 1912-сi illərdə Siqnax məktəbində öz təriqəti üzrə dini (ilk illər gürcü dilindən də) dərs deyib[3][4]. 1885-ci ildə protoiyerey ruhani rütbəsinə layiq görülüb; 1884 – 1889-cı illərdə Siqnax şəhərinin baş keşişi (protoiyerey)[5][6], 1890 – 1912-сü illərdə isə Siqnax qəzasının 2-ci dairəsində baş keşiş (protoiyerey) olub[7][8].

Sabiq Nuxa Üçmüqəddəs kilsəsinin binası, 2013-cü il

İstinadlar

İstifadə olunmuş mənbələr

  1. Уездныя училища // Кавказский календарь. — Тифлис, 1868. — С. 61.
  2. Уъездныя училища. // Кавказский календарь. — Тифлис, 1876. — С. 79.
  3. Дирекция народных училищ Тифлисской губернии. // Кавказский календарь. — Тифлис, 1877. — С. 79.
  4. Духовное ведомство православного исповедания. // Кавказский календарь. — Тифлис, 1884. — С. 78.
  5. Духовное ведомство православного исповедания. // Кавказский календарь. — Тифлис, 1889. — С. 183.
  6. Духовное ведомство православного исповедания. // Кавказский календарь. — Тифлис, 1890. — С. 246.
  7. Учреждения министерства народного просвещения. // Кавказский календарь. — Тифлис, 1912. — С. 320.
  8. Учреждения ведомство православного исповедания. // Кавказский календарь. — Тифлис, 1912 (2). — С. 637.